Agrarische sector in Flevoland krijgt meer subsidie

Agrarische sector in Flevoland krijgt meer subsidie

De afgelopen jaren hebben al veel ondernemers uit Flevoland gebruik gemaakt van de POP3 subsidie. Deze subsidie richt zich op de innovatie, water, agrofood, milieu, natuur en plattelandsontwikkeling op het gebied van landbouw. Omdat de afgelopen jaren zoveel ondernemers gebruik hebben gemaakt van deze subsidies, is het budget meerdere malen overgeschreden. Vandaar dat de Gedeputeerde Staten besloten hebben meer geld beschikbaar te stellen voor subsidies.

Vanuit Europa wordt geld beschikbaar gesteld aan provincies, met als doel verschillende ontwikkelingen op het platteland een steuntje in de rug te geven. Daarbij geeft de Nationale overheid veelal een soortgelijke subsidie, waarbij sommige plannen dus vanuit meerdere hoeken steun krijgt.

Ook interessant:

[bibblio style="bib__module bib--row-3 bib--font-georgia bib--white-label bib--recency-show bib--default bib--size-18 bib--title-only bib--split bib--portrait"]

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!