Bundeling krachten zorgt voor fikse opknapbeurt Westgat op Urk

Bundeling krachten zorgt voor fikse opknapbeurt Westgat op Urk

Aan het Westgat op Urk slaan ondernemers en overheden de handen ineen. De eigenaren en ondernemers hebben gezorgd voor een forse opknapbeurt van de gevels van de panden in het Westgat. Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de buitenruimte; deze wordt betaald door de gemeente Urk en de provincie Flevoland. Wethouder Gerrit Post en gedeputeerde Jan-Nico Appelman zijn donderdag 20 juni 2019 op werkbezoek gegaan. Zij hebben met de eigenaren van de panden, ondernemers en de aannemers de samenwerking gevierd met koffie en gebak.

Regeling herstructurering bedrijventerreinen succesvol afgesloten

Het Westgat is een van de laatste projecten dat een bijdrage ontvangt uit de subsidie Herstructurerings-projecten Flevoland 2017. Vanuit de regeling is een bijdrage geleverd aan in totaal 18 projecten. Het is een stimulans gebleken voor gemeenten en bedrijven om actief aan de slag te gaan met de bestaande bedrijventerreinen. De regeling mag daarmee een succes worden genoemd. De overheden hebben extra investeringen gedaan in de openbare ruimte door bijvoorbeeld aanpassing van structuur of entree, aanleg van bestrating, parkeervoorzieningen, verlichting of groenvoorziening. Steeds vaker in samenwerking met de eigenaren van de aangrenzende bedrijfskavels.

Economische impuls

De investeringen vanuit de eigenaren, ondernemers en overheden versterken elkaar en geven het gebied een economische impuls. Verzorgde bedrijventerreinen zijn zeker van belang voor het aantrekken en vasthouden van ondernemers. Wethouder Gerrit Post zegt in dit verband: “De gemeente Urk is blij dat zij deze lang gekoesterde wens om het Westgat aan te pakken, heeft kunnen realiseren samen met provincie Flevoland”. Gedeputeerde Appelman juicht de samenwerking met eigenaren en ondernemers toe. “Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat we bestaande bedrijventerrein aantrekkelijk houden. Het Westgat is daar een mooi voorbeeld van”.

Afbeelding: Luuk Schudde, tekst: Flevocourant.eu

Ook interessant:

[bibblio style="bib__module bib--row-3 bib--font-georgia bib--white-label bib--recency-show bib--default bib--size-18 bib--title-only bib--split bib--portrait"]

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!