Politiek

Home Politiek
Poldertoren krijgt een nieuwe invulling
Bericht

Poldertoren krijgt een nieuwe invulling

De Poldertoren wordt opnieuw in gebruik genomen, dat is het voorstel van het college B&W van gemeente Noordoostpolder. Afgelopen jaar zijn de mogelijkheden verkend. In het voorstel is gekozen voor een mix van permanente en tijdelijke activiteiten in de Poldertoren. Welke dat zijn, wordt nog verder uitgewerkt. Met dit besluit is een eerste stap gezet....

ProRail, NS en Almere presenteren plannen station Almere Centrum
Bericht

ProRail, NS en Almere presenteren plannen station Almere Centrum

ProRail, NS en de gemeente Almere ondertekenden 17 juli 2019 de realisatieovereenkomst verbetermaatregelen station Almere Centrum. Nu de samenwerking officieel is bekrachtigd, kan ProRail van start met de aanbestedingsprocedure. Station Almere Centrum wordt een veilige en aantrekkelijke entree voor de stad. Het is een OV-knooppunt voor de regio en het station heeft een positieve invloed...

Proef met ruimere winkeluitstallingen Emmeloord geslaagd
Bericht

Proef met ruimere winkeluitstallingen Emmeloord geslaagd

In de periode april 2018 tot en met april 2019 hebben de winkeliers in de Lange Nering West, Kettingplein en Beursstraat als proef ruimere mogelijkheden gekregen om buiten hun winkelpanden hun waren uit te stallen. Deze proef was succesvol en heeft nu geleid tot een verruiming van de regels voor deze straten. Voor de overige...

Actiegroepen argwanend over toezegging laagvliegende toestellen
Bericht

Actiegroepen argwanend over toezegging laagvliegende toestellen

Vliegtuigen hoeven vanaf de winter van 2021-2022 niet meer gebruik te maken van de laagvliegroutes die van en naar Lelystad Airport vliegen. Dat schrijven minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer. Actiegroep HoogOverijssel moet het allemaal nog zien.

Noordoostpolder maakt kans op landelijke titel MKB-gemeente
Bericht

Noordoostpolder maakt kans op landelijke titel MKB-gemeente

Noordoostpolder maakt kans dinsdag 26 maart gekozen te worden tot de meest vriendelijke gemeente voor MKB’ers van ons land. De gemeente die het noordelijke deel van de provincie Flevoland omvat, met daarin Emmeloord, is al als meest geschikte gekozen door ondernemers in deze provincie, en trouwens ook van de regio Zwolle.