Het gebruik van landbouwgif vormt gevaren voor mens en dier

Het gebruik van landbouwgif vormt gevaren voor mens en dier

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater gevaar loopt. Dit doordat boeren nog altijd gebruik maken van landbouwgif wat terecht komt in de watervoorzieningen.

Waarbij, in 2013, door het kabinet werd vastgesteld dat boeren minder vaak landbouwgif moesten gaan gebruiken, wordt deze belofte tot op heden niet waargemaakt. Door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt de drinkwaterkwaliteit niet verbeterd en stijgt het gebruik van de middelen sinds de laatste jaren. Neem bijvoorbeeld het gebruik van het chemische middel ‘glyfosaat’, een onkruidverdelger waar de meeste boeren gebruik van maken. Door het land er mee te bespuiten, worden de akkers en weilanden geel maar onkruid loos. Daarnaast kan het middel leiden tot ernstige ziektes.

De reden voor het gebruik van chemische middelen – landbouwgif – is dat het vele male goedkoper is dan biologische middelen. Daarnaast geven veel boeren aan dat chemische middelen ook beter werken dan biologische middelen.

Naast de vrees voor de schadelijke middelen in drinkwater en voedsel, is landbouwgif ook schadelijk voor de bijen en vliegende insecten.

Ook interessant:

[bibblio style="bib__module bib--row-3 bib--font-georgia bib--white-label bib--recency-show bib--default bib--size-18 bib--title-only bib--split bib--portrait"]

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!