Nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden: ‘Meer onze stem laten horen in Den Haag’

Nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden: ‘Meer onze stem laten horen in Den Haag’

We moeten vaker onze stem laten horen in Den Haag. Teveel wordt door de overheid en Kamerleden gedacht dat alles in de Randstad plaats moet vinden. Terwijl onze regio het centrum van ons land is. Dat wordt nogal eens vergeten. Daar moeten we wat aan proberen te doen.

Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden, Marcel Hielkema (49, zie foto, gemaakt door Jeroen Poortvliet). Hij is gekozen tot de voorman van deze belangenvereniging nadat hij eerder al bestuurslid en voorzitter van de regio Arnhem-Nijmegen was geweest. Hij vindt het een eer en genoegen om nu vanuit de rol van voorzitter hier verdere invulling aan te geven. ‘Ik combineer graag de commerciële doelstellingen van een bedrijf met maatschappelijke doelstellingen; dat denk ik ook in deze nieuwe rol te kunnen doen’, zegt hij.

Samenwerking, hét meest gebruikte begrip als het om bedrijfsmatige activiteiten gaat, is ook in dit geval het sleutelwoord, geeft Hielkema aan. ‘Ik geloof dat wanneer je wilt en je het samen doet er heel veel mogelijk is. Een goede economie vormt de basis voor een welvarende samenleving; werkgevers creëren banen, zorgen voor stabiliteit en kijken verder dan de dag van vandaag. Goed ondernemerschap betekent bovendien maatschappelijke betrokkenheid en zorg voor de omgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Hiervoor is een goed ondernemers- en vestigingsklimaat nodig waarin werkgevers elkaar ontmoeten en kennis kunnen delen. Ik wil verbinden, met elkaar in contact komen en gezamenlijke doelen nastreven.’

Hoewel er veel goed gaat binnen VNO-NCW Midden en de organisatie door velen herkend wordt als daadkrachtig, laat hij weten dat nog beter verteld kan worden wat mogelijk is door de belangenvereniging. ‘Zowel er binnen als er buiten. Daarnaast is het goed om – net zoals je dat binnen je bedrijf doet – continue te blijven kijken wat onze toegevoegde waarde is in een veranderende wereld.’

Om dat te bereiken wil hij input ophalen bij de leden; wat speelt er bij hen, waar maken zij zich zorgen over, hoe kunnen we ondernemersklimaat verbeteren? Hielkema: ‘Daarbij denk ik dat er nog veel bedrijven zijn die wij wel vertegenwoordigen en die baat hebben bij onze belangenbehartiging maar die nog geen lid zijn. Het zou mooi zijn wanneer we ook de nog-niet leden aanspreken en kunnen motiveren om samen op te trekken.’

Ook interessant:

[bibblio style="bib__module bib--row-3 bib--font-georgia bib--white-label bib--recency-show bib--default bib--size-18 bib--title-only bib--split bib--portrait"]

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!