Noodhulporganisaties ondertekenen intentieverklaring voor meer samenwerking

Noodhulporganisaties ondertekenen intentieverklaring voor meer samenwerking

In Almere zijn meer dan tien grote en kleine organisaties die noodhulp verlenen aan mensen die in de financiële problemen zijn gekomen. Meestal gaat het daarbij om voedsel, kleding en gebruiksgoederen. Negen van deze organisaties hebben nu een intentieverklaring ondertekend om verdere samenwerking te onderzoeken en daarover voor het einde van dit jaar concrete afspraken te maken in een convenant. Noodhulporganisaties die ook mee willen doen, zijn daarbij van harte welkom om in te stappen.

Benutten van elkaars kracht

De samenwerking kan bijvoorbeeld een praktische uitwerking krijgen: een koelkast die in een magazijn van een noodhulporganisatie in Almere Buiten staat, kan heel hard nodig zijn bij een gezin in Haven. Maar ook in het benutten van bestaande contacten valt winst te behalen: organisaties kunnen meer naar elkaar doorverwijzen en hun persoonlijk contact met Almeerders uit de doelgroep kan beter worden benut om door te verwijzen naar andere vormen van (professionele) hulp. Daarmee kunnen drempels worden verlaagd en worden mensen geholpen om hun situatie weer beter op orde te krijgen.

Samenwerking

Ook de gemeente Almere is groot voorstander van meer samenwerking en was een initiatiefnemer voor het onderzoeken ervan. Wethouder Jerzy Soetekouw was daarom ook aanwezig bij de ondertekening en nam symbolisch de intentieverklaring in ontvangst: ‘Ik hoop dat dit een belangrijke stap is naar meer samenwerking in armoedebestrijding. Uiteindelijk doen we het allemaal voor hetzelfde: Almeerders met een smalle beurs helpen om hun situatie te verbeteren en volop mee te doen in de samenleving’.

Ondertekenende organisaties zijn Fonds Bijzondere Noden, Stichting FAIR,
Stichting Free Cycling, Almeerse Handen Ineen, Stichting Hand in Hand 4all,
Leger des Heils, Voedselloket Almere, Stichting Wensjes en Stichting Rahma

Ook interessant:

[bibblio style="bib__module bib--row-3 bib--font-georgia bib--white-label bib--recency-show bib--default bib--size-18 bib--title-only bib--split bib--portrait"]

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!